10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

طلاق از ناحیه زوج

طلاق از ناحیه زوج

طلاق از ناحیه زوج ممکن است به دلایل متفاوتی از قبیل : عدم تمکین زن، سوءرفتار وی ، محکومیت زوجه به حبس، ترک زندگی خانوادگی، عقیم بودن و سایر ادله باشد. به هرحال مرد چه دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد و چه دلیل موجهی نداشته باشد، دادگاه تقاضای طلاق وی را میپذیرد ; زیرا طبق قواعد شرعی و فقهی و قانون  طلاق از اختیارات شوهر است و حتی با مخالفت زن، امکان اجرای آن هست.  تاثیر رضایت زن در طلاق ازناحیه زوج طلاق ازناحیه زوج در ماده ی 1133 قانون مدنی تصریح شده است. مطابق ماده مذکور: « مرد می تواند با رعایت شرایط...

ادامه مطلب

حق حبس زوجه در عقد نکاح

حق حبس زوجه در عقد نکاح

برای اینکه بتوانیم در زمینه حق حبس زوجه در عقد نکاح توضیحات لازم را ارائه دهیم بگذارید در مورد حق حبس صحبت کنیم؛ حق حبس در اصطلاح عبارت است از حق امتناعی که هریک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد. حق حبس در عقود معاوضی حق حبس در عقود معاوضی مانند بیع و نکاح وجود داشته. و بنابر نظر مشهور فقها در این عقود، هریک از طرفین می توانند تا زمانی که طرف دیگر به تعهد خود عمل نکرده، از انجام تعهدی که متقابلاً بر  ذمه آن ها است، امتناع  ورزند. حق حبس زوجه در...

ادامه مطلب

نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن                                                

نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن

اگر بخواهیم در مورد نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن سخن بگوییم؛ ابتدا تعریفی از نفقه داشته باشیم؛ طبق ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران نفقه عبارت است از؛ «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و  خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض».                          قانون میزان دقیق و مشخصی برای نفقه مشخص نکرده و  نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان...

ادامه مطلب