10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

مجازات حمل مشروبات الکلی

مجازات حمل مشروبات الکلی

 

مجازات حمل مشروبات الکلی یکی از جرایم مربوط به مشروبات الکی است که طبق مواد قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب شده و رسیدگی به آن  در صلاحیت دادسرای عمومی می باشد.

 • این دادسرا در شهر تهران، دادسرای ارشاد می باشد که به عنوان یک دادسرای تخصصی، تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده ی حمل مشروبات الکلی را بر عهده دارد.
 • بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد.
 • در شهرستان ها نیز رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای عمومی و دادگاه کیفری می باشد.

در زیر به بررسی این جرم و مجازات معطوف به آن و مفاد قانونی در این باره خواهیم پرداخت.

 

مواد قانونی در خصوص حمل مشروبات الکلی

درخصوص مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی،باید به مواد ۷۰۲ و ۷۰۳قانون مجازات اسلامی اشاره کنیم.

ماده ی ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی

در ماده ی ۷۰۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، درخصوص تولید مشروبات الکلی، خرید و فروش و نیز حمل آن، آمده است که:

« شخصی که اقدام به ساختن، خرید و فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی کند یا آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، به ۶ ماه تا یک سال حبس و همینطور تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به ۵ برابر ارزش عرفی کالا محکوم می شود.»

ماده ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی

همچنین در ماده ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که:

« وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان‌آن به شش‌ماه تا پنج‌سال‌حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.»

برای این دو ماده قانونی دوت بصره نیز امده است که به شرح زیر است:

تبصره ۱- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این‌صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

‎تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، ‌به انفصال موقت از یک‌سال تا پنج‌سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

 • باید توجه داشت با وجود اینکه وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور جرم بوده و به عنوان قاچاق محسوب می شود اما باید گفت که حمل مشروبات الکلی، معادل جرم قاچاق محسوب نمی شود، چرا که جرم حمل مشروبات الکلی، ارکان و عناصر مخصوص به خود را دارد.
 • در خصوص جرایم مربوط به مشروبات الکلی از جمله حمل آن، باید گفت که این جرایم، از جرایم تعزیری محسوب می شوند به جز مصرف مشروبات الکلی که مشمول جرایم حدی می باشد.
 • این جرایم اگر به صورت مشهود واقع شوند، قابل تعقیب فوری از سوی ضابطان دادگستری می باشد. ا
 • امکان متوقف کردن یک خودرو به منظور پیدا کردن مشروبات الکلی نیز وجود ندارد مگر این که اجازه ی مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودرو وجود داشته باشد.

 

مجازات حمل مشروبات الکلی

 

 

غیر قابل تعلیق بودن جرم حمل مشروبات الکلی

مطابق تبصره ۳ ماده ی 703 قانون مجازات اسلامی: « دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) ‌صادر نماید.»

 • باید گفت مطابق تبصره مذکور مجازات حمل مشروبات الکلی قابل تعلیق نیست.
 • منتها در صورتیکه مرتکب برای بار اول محکوم شده باشد و فاقد سابقه ی کیفری باشد می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف در مجازات نماید که احتمالا حبس معلق خواهد شد.

 

مجازات حمل مشروبات الکلی

امکان درج محکومیت در پرونده ی کیفری متهم به حمل مشروبات الکلی

آیا محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی جزو سوء پیشینه محسوب و در پرونده ی کیفری درج می شود یا خیر؟

درپاسخ به این سوال باید گفت که قانونگذار درتبصره ی ۱ ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی، به طور کلی، تعیین تکلیف کرده است.

 • با توجه به این تبصره و نیز با توجه به مجازات های حمل مشروبات الکلی که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی می باشد باید گفت که محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود
 • اما در گواهی هایی که برای سایر مراجع صادر می گردد، منعکس نمی شود مگر به در خواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات شخص محکوم.

نویسنده: فاطمه بیات (وکیل پایه یک دادگستری)

حمل مشروبات الکلی# غیرقابل تعلیق بودن مجازات حمل مشروبات الکلی#مشروب #شرب خمر

مجازات حمل مشروبات الکلی

 

بدون ديگاه

ارسال نظر