10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

طلاق از ناحیه زوج

طلاق از ناحیه زوج

طلاق از ناحیه زوج ممکن است به دلایل متفاوتی از قبیل :

 • عدم تمکین زن،
 • سوءرفتار وی ،
 • محکومیت زوجه به حبس،
 • ترک زندگی خانوادگی،
 • عقیم بودن و سایر ادله باشد.

به هرحال مرد چه دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد و چه دلیل موجهی نداشته باشد، دادگاه تقاضای طلاق وی را میپذیرد ;

زیرا طبق قواعد شرعی و فقهی و قانون  طلاق از اختیارات شوهر است و حتی با مخالفت زن، امکان اجرای آن هست.

 تاثیر رضایت زن در طلاق ازناحیه زوج

طلاق ازناحیه زوج در ماده ی 1133 قانون مدنی تصریح شده است.

مطابق ماده مذکور: « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» ;

 • بنابراین اصولا حق طلاق با مرد است و احتیاج به موافقت زن ندارد
 • و اگر زن راضی به طلاق نباشد، مرد می تواند از قاعده مذکور در ماده 1133 استفاده کند و همسر خود را طلاق دهد.

در این قسم طلاق، قاضی دادگاه خانواده وظیفه دارد نسبت به

 • مهریه
 • اجرت المثل
 • نفقه
 • حضانت
 • و ملاقات فرزندان تعیین تکلیف کند، که در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

مهریه در طلاق از ناحیه زوج

      در طلاق از ناحیه زوج، مردمکلف است مهریه را به صورت یکجا به زن بپردازد.

بدون مهریه زن را نمی توان طلاق داد مگر با توافق زن و یا اینکه فریب در ازدواج شده باشد.

 • بنابراین درصورتی که مهریه زوجه عندالمطالبه باشد،
 • در هر زمانی که زوجه بخواهد باید به او پرداخت شود
 • و درصورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد،
 • زن باید توانایی مالی مرد را ثابت کند و یا اموال مرد را بعد از معرفی به دادگاه توقیف کند.
 • اگر شوهر توانایی مالی برای پرداخت حقوق مالی از جمله مهریه، نفقه و… را نداشته باشد،
 • می تواند به دادگاه دادخواست اعسار  از پرداخت مهریه بدهد و اعلام کند که توانایی پرداخت مهریه را به  صورت یکجا ندارد.

درصورت قبول دادخواست اعسار، زوج مهریه را  به صورت اقساطی به زن پرداخت می کند.

 

 

نفقه  در طلاق از ناحیه زوج

     میزان نفقه را دادگاه بر اساس

 • شان اجتماعی
 • و خانوادگی زن
 • و درآمد مرد

تعیین خواهد کرد و مرد مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

اجرت المثل  در طلاق از ناحیه زوج

 در صورتی که طلاق از ناحیه زوج باشد باید اجرت المثل زن را نیز پرداخت کند

که معمولا مبلغ اجرت المثل  با توجه به مسئولیتهای زن در خانه و سال هایی که با یکدیگر زندگی کرده اند، تعیین خواهد شد.

حال چنانچه زن در انجام کارهای خانه‌از ابتدا

 • قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد
 • نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد و در این صورت نحله به او تعلق خواهد گرفت.
 • نحله به معنای بخشش بوده و در اصطلاح مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی تعیین می کند که زوج باید به زوجه بپردازد.

در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خصوص نحله چنین آمده است:

« با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش برای زوجه تعیین می‌نماید. »

شرایط دریافت نحله از سوی زوجه

 • طلاق به درخواست زوجه نباشد.
 • در طول زندگی مشترک و تا قبل از دادخواست طلاق از ناحیه زوج، امکان مطالبه نحله وجود ندارد.
 • نحله با اجرت المثل قابل جمع نیست بدین صورت که اگر اجرت المثل به هر دلیلی به زوجه تعلق بگیرد دادگاه نمی تواند برای زن نحله تعیین کند.
 • در تعیین نحله بر خلاف اجرت المثل نیازی به کارشناسی نیست
 • و مبلغ نحله را قاضی با توجه به سا لهای زندگی مشترک و کارهایی که زوجه انجام داده و وضعیت مالی مرد تعیین می کند.

حضانت فرزند در طلاق از ناحیه زوج

      بعد از طلاق یا در دیگر مواردی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می کنند، برای حضانت و نگهداری اطفال تا سن ۷ سالگی، مادر اولویت دارد

پس از ۷ سالگی حضانت طفل با پدر است. البته طبق قانون اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست، مجنون شود یا با دیگری ازدواج نماید،حق حضانت با پدر کودک خواهد بود.

 • دختر در سن ۹ سالگی (قمری)
 • و پسر در سن پانزده سالگی (قمری) بالغ شده
 • واز حضانت خارج می شوند.
 • و در هر صورت پرداخت نفقه طفل با پدر است.

ملاقات فرزند در طلاق از ناحیه زوج

درخصوص ملاقات مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات فرزند بعد از طلاق خود را دارد .

تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه است.

طلاق از ناحیه زوج

 

مراحل و شرایط درخواست طلاق از ناحیه زوج

 در این نوع طلاق زوج باید ابتدا دادخواستی  مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم نماید .

 در مرحله بعد زوج باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و مراکز استانها و در سایر نقاط کشور به دادگاه های خانواده  مراجعه نماید.

 زوج می بایستی پس از  ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و مشخص شدن شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه نماید و بعد از تعیین وقت و  رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زن، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید.

 • اعتبار این گواهی 3 ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد
 • و  زوج باید با مراجعه به  دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت 3 ماه مذکور اقدام نماید،
 • در صورت انقضاء مدت 3 ماه ، گواهی مربوطه از درجه اعتبار ساقط می شود.

اجرای صیغه طلاق مطابق با تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:

اجرای صیغه طلاق نیز مطابق با تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، موکول  به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه و غیر آن) بصورت نقد می باشد

 • مگر در صورت رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق .

مدارک مورد نیاز برای طلاق از ناحیه زوج

اصل سند ازدواج

اصل شناسنامه

کارت ملی

نتیجه

طلاق از ناحیه زوج یک طلاق رجعی است، یعنی در مدت حدود ۳ ماه عده، زوج می تواند به زوجه رجوع کند و بدین ترتیب طلاق از بین می رود مگر این که زن دوشیزه یا یائسه باشد که در این حالت طلاق  از نوع بائن  و غیر قابل  رجوع است.

نویسنده: فاطمه بیات (وکیل پایه یک دادگستری)

طلاق از ناحیه زوج

طلاق از ناحیه زوج# دادخواست طلاق# نکاح#تمکین# مدارک مورد نیاز برای طلاق از ناحیه زوج

بدون ديگاه

ارسال نظر