10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی

اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی

اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی زمانی كه یك فرد توانایی مالی ندارد یا  اموالی دارد اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به اموال را ندارد، این فرد به اصطلاح دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست. (اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی) ماده یك قانون اعسار نیز در خصوص اعسار مقرر می دارد: «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.» اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  طرح دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه به ‌صورت ابطال...

ادامه مطلب