10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

حضانت فرزندان

حضانت فرزندان

در زمینه حضانت فرزندان همواره سوالات بسیاری به وجود می آید بخصوص در زمان اختلافات خانوادگی و زناشویی. به همین دلیل سعی شده است در این مقاله به بحث حضانت فرزندان پرداخته شود.  تعریف حضانت  حضانت در لغت، به معنای «پروردن و پرورش دادن» است. در قانون مدنی حضانت تعریف نشده اما باید گفت؛ حضانت عموما ناظر بر نگهد‌اری از جسم کودک است، هر چند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود. بنابراین مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷9 قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که؛ حضانت به معنای «مراقبت، تربیت و نگهداری از کودکان توسط والدین یا خویشاندان آن‌ها است. به موجب ماده ۱۱۶۸...

ادامه مطلب