10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

طلاق از ناحیه زوج

طلاق از ناحیه زوج

طلاق از ناحیه زوج ممکن است به دلایل متفاوتی از قبیل : عدم تمکین زن، سوءرفتار وی ، محکومیت زوجه به حبس، ترک زندگی خانوادگی، عقیم بودن و سایر ادله باشد. به هرحال مرد چه دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد و چه دلیل موجهی نداشته باشد، دادگاه تقاضای طلاق وی را میپذیرد ; زیرا طبق قواعد شرعی و فقهی و قانون  طلاق از اختیارات شوهر است و حتی با مخالفت زن، امکان اجرای آن هست.  تاثیر رضایت زن در طلاق ازناحیه زوج طلاق ازناحیه زوج در ماده ی 1133 قانون مدنی تصریح شده است. مطابق ماده مذکور: « مرد می تواند با رعایت شرایط...

ادامه مطلب

مهریه

مهریه

مهریه از جمله حقوق مالی  است که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد و  مالی است که قابلیت تملک داشته و در عقد نکاح ، مرد تعهد می کند که به زوجه بپردازد. به موجب عقد ، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر تصرفی را که بخواهد در آن بکند.( ماده ی 1082 ق. م) به علاوه اینکه زن از حق حبس در مطالبه مهریه نیز برخوردار است.(1085 ق.م)  مهریه چیست؟ مهریه مالی است که به هنگام عقد نکاح به موجب شرع از طرف مرد به زن پرداخت می گردد و صداق – صداقیه، کابین و...

ادامه مطلب