10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

تقسیط مهریه

تقسیط مهریه

تقسیط مهریه از دیدگاه قانونی در قانون ملاک و معیار مشخصی برای تقسیط مهریه نیامده و اختیار تعیین آن به قاضی رسیدگی کننده محول شده است.  لذا تقسیط مهریه برای همه یکسان نیست و در هرپرونده‎ای قاضی شعبه با توجه به همان مورد و وضعیت خاص پرونده تصمیم گیری می‎کند. رای اعسار از پرداخت مهریه ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر استان، قابل تجدید نظر خواهی و اعتراض است. نحوه تقسیط مهریه دادگاه بدوی با توجه به ادله از جمله شهادت شهود و پیدا نکردن مالی از مرد حکم به تقسیط مهریه داده و اگز زن و مرد رای دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه...

ادامه مطلب