10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

شهادت کذب

شهادت کذب

شهادت کذب عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.  شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است. متاسفانه اشخاص بسیاری هستند که که صداقت و اخلاق را زیر پا گذاشته و حاضر می‌شوند برای پیروزی دیگری در دادگاه ، تبعات شهادات دروغ را برای مبلغ هر چند اندک به جان بخرند. این افراد به بهانه های واهی مانند نیازهای اقتصادی ، اجرا شدن سریع‌تر حکم  به نفع اقوام ...

ادامه مطلب