10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

طلاق از ناحیه زوج

طلاق از ناحیه زوج

طلاق از ناحیه زوج ممکن است به دلایل متفاوتی از قبیل : عدم تمکین زن، سوءرفتار وی ، محکومیت زوجه به حبس، ترک زندگی خانوادگی، عقیم بودن و سایر ادله باشد. به هرحال مرد چه دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد و چه دلیل موجهی نداشته باشد، دادگاه تقاضای طلاق وی را میپذیرد ; زیرا طبق قواعد شرعی و فقهی و قانون  طلاق از اختیارات شوهر است و حتی با مخالفت زن، امکان اجرای آن هست.  تاثیر رضایت زن در طلاق ازناحیه زوج طلاق ازناحیه زوج در ماده ی 1133 قانون مدنی تصریح شده است. مطابق ماده مذکور: « مرد می تواند با رعایت شرایط...

ادامه مطلب