10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

مجازات حمل مشروبات الکلی

مجازات حمل مشروبات الکلی

  مجازات حمل مشروبات الکلی یکی از جرایم مربوط به مشروبات الکی است که طبق مواد قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب شده و رسیدگی به آن  در صلاحیت دادسرای عمومی می باشد. این دادسرا در شهر تهران، دادسرای ارشاد می باشد که به عنوان یک دادسرای تخصصی، تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده ی حمل مشروبات الکلی را بر عهده دارد. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد. در شهرستان ها نیز رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای عمومی و دادگاه کیفری می باشد. در زیر به بررسی این...

ادامه مطلب