10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

تأمین خواسته و تأمین دلیل

تأمین خواسته و تأمین دلیل

در این مقاله تلاش بر این است دو موضوع بسیار مهم تأمین خواسته و تأمین دلیل توضیح داده شود. چرا که در این زمینه با وجود مطالب بسیار این دو موضوع به خوبی توضیح داده نشده است. همچنین بسیاری از مشکلات حقوقی مرتبط با عدم درک صحیح تأمین خواسته و تأمین دلیل است. تأمین خواسته تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به توقیف درآورده و از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند. طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی...

ادامه مطلب