10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

افزایش مهریه پس از عقد

افزایش مهریه پس از عقد

آیا امکان افزایش مهریه پس از عقد وجود دارد؟ افزایش مهریه پس از عقد برای زوجه موضوعی است که درقانون مدنی از آن ذکری به میان نیامده است. با وجود این به لحاظ طرح دعاوی بسیار درمحاکم پیرامون افزایش مهریه و تغییرات صورت گرفته در آن، در رویه قضایی کشور مواضع متفاوتی در خصوص این موضوع اتخاذ شده است. برخی محاکم با این استدلال که مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد نکاح مقرر شده، دعوای مطالبه مازاد بر مهریه را محکوم به رد می دانند. در مقابل برخی به استناد حکومت اراده طرفین عقد، عدم مخالفت چنین توافقاتی با موازین...

ادامه مطلب