10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

سوال و جواب

آیا بعد از طلاق اموال بین زوجین نصف می شود؟

وقتی اموال نصف می شود که اولا مرد شروط ضمن عقد ازدواج مربوط به تصنیف دارایی را امضا کرده باشد، دوما طلاق به درخواست مرد باشد، سوما تقاضای طلاق به علت تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق نباشد و ضمنا تنها اموالی نصف می شود که در زمان زوجیت به دست آمده باشد.

آیا ارث دختر و پسر از مادر خود مساوی است؟

اگر اولا اولاد متعدد باشند و همگی از یک جنس به تساوی ارث می برند، اما اگر بعضی دختر و بعضی پسر، پسر دو برابر دختر می برد و فرقی نمی کند متوفی پدر باشد یا مادر

دختر مجرد تا چه زمانی می تواند از پدر خود نفقه بگیرد؟

نفقه دختر جوان تا زمانی که ازدواج نکرده و درآمدی ندارد بر عهده پدر است

آیا زندان شوهر موجب حق طلاق برای زن می شود؟

اگر محکومیت قطعی شوهر بالای 5 سال باشد زن می تواند درخواست طلاق دهد

آیا مرگ مهریه را ساقط می کند؟

مهریه دین زوج است و تا زمانی که پرداخت نشود بر زمه او باقی می ماند و در صورت فوت زوجه، ورثه او طلبکر زوج خواهند بود و وراث می توانند به مطالبه و وضول اقدام کنند.

اماره رشد چیست؟

به سن 18 سال تمام برسد رشید محسوب می شود مگر خلاف آن ثابت شود

اقساط مهریه (سکه) تا چند باز قابل تعدیل است؟

درخواست تعدیل محدودیتی ندارد اما این که مورد پذیرش باشد با قاضی است

آیا شوهر می تواند همسر خود را از درس خواندن و دانشگاه رفتن به استناد ماده 1117 قانون مدنی منع نماید؟

مطابق این ماده، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. لذا باید بیان داشت اشتغال به تحصیل زوجه، اشتغال به حرفه و صنعت نیست و از شمول ماده 1117 قانون مدنی خارج است لذا شر نمی تان مانع تحصیل زنی که وظایف همسری خود را کنار تحصیل انجام می دهد بشود.

آیا شوهر می تواند همسر خود را از درس خواندن و دانشگاه رفتن به استناد ماده 1117 قانون مدنی منع نماید؟

مطابق این ماده، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. لذا باید بیان داشت اشتغال به تحصیل زوجه، اشتغال به حرفه و صنعت نیست و از شمول ماده 1117 قانون مدنی خارج است لذا شر نمی تان مانع تحصیل زنی که وظایف همسری خود را کنار تحصیل انجام می دهد بشود.

گواهی انحصار وراثت چیست؟

گواهی است که توسط شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صادر می شود و در آن میزان سهم الارث ورثه مشخص می شود.

در چه مواردی صادرکننده ی چک مجازات نمی شود؟

در موارد زیر چک جنبه ی کیفری نداشته و صادرکننده ی آن مجازات نمی شود:

1- درصورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

2- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

3- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

4-هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

5-درصورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.گدرصورت وجود هریک از موارد فوق چک جنبه ی کیفری نداشته و اگر از صادرکننده ی چک شکایت شود، صادرکننده چک قابل مجازات نخواهد بود.

منظور ازتغلیظ دیه چیست؟

هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هردو در ماه های حرام  محرم، رجب، ذی القعده، ذی الحجه و یا در محدوده حرم مکه واقع شود، خواه جنایت عمدی و خواه غیرعمدی باشد؛ علاه بر دیه ی نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نمی باشند.

خسارات دادرسی شامل چه مواردی می باشد؟

خسارات دادرسی، شامل هزینه ی دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه ی کارشناسی و هزینه ی تحقیقات محلی می باشد. خسارات دادرسی را ضمن دادخواست اصلی نیز می توان مطالبه نمود.

حق شفعه چیست؟

چنانچه دونفر نسبت به یک مال غیرمنقول قابل تقسیم مانند زمین، دارای شراکت باشند و یکی از آن دو تمام حصه ی خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر می تواند پس از آگاهی از فروش با پرداخت ثمن معامله به ثالث آن بخش فروخته شده را از آن خود نماید. البته این کار باید به فوریت صورت گیرد. به این عمل اعمال حق شفعه می گویند.

ابراء یا بذل مهریه چیست؟

ابراء کردن یا بذل مهریه یعنی زوجه زوج را از دینی که دارد بری کرده و دیگر نمی تواند نسبت به مهریه ی خود رجوع نماید. این در حالی است که اگر زوجه مهریه ی خود را هبه نماید و آن مهریه عین معینی مانند زمین، منزل و… باشد پس از بخشش در صورت وجود  مهریه می تواند به آن رجوع کرده و مهریه بخشیده شده را بازپس گیرد.

تفاوت های طلاق رجعی و بائن درچیست؟

اولین رکن تفاوت این دو طلاق در خصوص امکان رجوع مرد از طلاق است.  درطلاق رجعی مرد می تواند در ایام عده از طلاق رجوع کند بدون آن که عقدی میان زوجین منعقد گردد؛ امادر طلاق بائن امکان پذیر نبوده و برای آن که زن و مرد دوباره به زوجیت هم درآیند باید عقد جدیدی میان آن ها خوانده شود.

دومین رکن تفاوت میان طلاق رجعی و بائن این است که در صورت بائن بودن طلاق، زن در صورتی که عده نداشته باشد می تواند بلافاصله با مرد دیگری ازدواج کند. اما در صورتی که طلاق از نوع رجعی باشد، زن باید تا پایان مدت عده صبر کند  وسپس ازدواج کند.

سومین تفاوت میان این دو قسم طلاق این است که اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی طلاق بدهد، هریک از زوجین که در طول مدت عده فوت شود،دیگری از وی ارث خواهد برد. اما در طلاق بائن رابطه ی زوجیت به محض خواندن صیغه طلاق به پایان رسیده و هیچ یک از آنان در صورت فوت دیگری ارث نمی برد.

چهارمین تفاوت طلاق رجعی و بائن این است که نفقه ی مطلقه ی رجعیه بر عهده ی شوهر است؛ مگر آن که طلاق به علت ناشزه بودن زن رخ داده باشد. همچنین در طلاق رجعی با این که زوجین از یکدیگر جداشده اند مرد نمی تواند تا زمانی که مدت  عده به پایان نرسیده مطلقه ی رجعیه را از محل سکونتش یعنی منزل خود اخراج کند.

آیا مجازات بی حرمتی و افترا برای فرد سوپیشینه موثر ایجاد میکند؟

خیر،مجازات توهین و افترا حسب مورد شلاق،حبس و جزای نقدی است که در هر صورت سوپیشینه موثر ایجاد نمیکند.

آیا در صورت گذشت شاکی فرد مجازات خواهد شد؟

این جرم از جرایم قابل گذشت است پس در صورت گذشت شاکی فرد مجازات نخواهد شد.

آیا در صورت شاغل بودن زوجه، شوهر باید به او نفقه پرداخت کند؟

شوهر موظف است که به همسر خود نفقه پرداخت کند و نمی تواند به این بهانه که همسرش شاغل است، از پرداخت نفقه به او خودداری کند.

اگر کسی در سال گذشته محکوم به پرداخت دیه شود و امسال بخواهد پرداخت نماید، باید به نرخ سال گذشته پرداخت کند یا سال جدید؟

مبنای محاسبه ی میزان دیه، زمان پرداخت آن است، نه زمان وقوع حادثه یا زمان صدور حکم دادگاه. بنابراین باید دیه را بر اساس نرخ سال جدید پرداخت نمود.

آیا امکان توقیف خودروی شخص بزهکار برای وصول بدهی وجود دارد؟

اگر خودرو وسیله ی امرار معاش شخص بدهکار باشد(مثل تاکسی)در قبال بدهی او قابل توقیف نیست و این خودرو جزء مستثنیات دین محسوب می شود. در غیر این صورت خودروی بدهکار قابل توقیف است.

آیا پدر و مادر می توانند فرزند خود را از ارث محروم کنند؟

خیر؛ هیچکس نمی تواند وارث خود را از ارث محروم کند ولی هرکس می تواند برای بعد از مرگ خود، تا یک سوم اموال خویش را وصیت نماید و در این مورد می تواند به نفع کسی غیر از فرزندان خود وصیت کند.

آیا نصب دوربین مداربسته در آپارتمان بدون رضایت ساکنین، مجاز هست؟

نصب دوربین در مشاعات آپارتمان مانند راه پله، حیاط یا پارکینگ، به تأیید کتبی اعضای مجتمع ساختمان (هیئت مدیره) نیازمند است و تمامی مراحل تهیه و نصب دوربین مداربسته باید زیرنظر مدیر ساختمان انجام گیرد.

آیا رانندگی بدون گواهینامه جرم است و مجازاتی غیر از جریمه نقدی دارد؟

هرکس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی ممنوع شده باشد و همچنین کسی که بدون داشتن گواهینامه، اقدام به رانندگی وسایل نقلیه کند، دفعه اول به حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد و در صورت تکرار، دو تا شش ماه حبس در انتظار اوست.

آیا فرزندخوانده از سرپرست خود ارث می برد؟

فرزندخوانده حتی اگر نامش هم در شناسنامه ی پدر و مادر قید شده باشد از والدین ارث نمی برد.

تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و تخلیه ی ملک در چیست؟

در تصرف عدوانی، ملک بدون رضایت متصرف و به صورت غیرقانونی تصرف شده است، اما در دوای تخلیه، ملک به صورت قانونی و با رضایت مالک و یا متصرف سابق در اختیار متصرف فعلی، قرار گرفته است.

آیا مالک پارکینگ می تواند از پارکینگ به عنوان انباری استفاده نماید.

مالک حق تغییر کاربری پارکینگ را بدون اجازه ی سایر مالکین ساختمان ندارد و نمی تواند از پارکینگ به عنوان انباری استفاده کند.

بانوان در چه صورت می توانند تقاضای مسکن مستقل کنند؟

بانوان درصورتی می توانند تقاضای مسکن مستقل نمایند که ثابت شود حضورشان در منزل مشترک موجب ورود ضرر بدنی، مالی یا شرافتی بوده که در این صورت نیز مستحق دریافت نفقه می باشند.

اگر ثابت شود که پدرطفل معتاد هست، آیا می توان حضانت را از او سلب نمود؟

مطابق اصلاحیه ماده ی 1173 قانون مدنی اگر مادر بتواند عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوءاستفاده از طفل ثابت نماید؛ قاضی می تواند حضانت طفل را از پدرگرفته و به مادر واگذار نماید.

افتتاح حساب برای محجورین چگونه است؟

براساس قانون مدنی محجورین شامل سه گروه سفیه، مجنون و صغیر می باشند. درخصوص سفیه و مجنون تا قبل از رسیدن به سن 18 سالگی پدر حق افتتاح حساب به نام محجور یا برداشت از حساب وی را دارد. اما بعد از 18 سالگی ولی یا قیم باید به دادسرا مراجعه و قیم نامه بگیرد. درخصوص صغیر حتی قبل از رسیدن به 18 سال تمام با دریافت حکم رشد از دادگاه ذی صلاح قادر به برداشت از حساب خود می باشد.

شرایط اموال زوجین بعد از طلاق چگونه است؟

اگرزوجین در زمان عقد نکاح قبول کرده باشند که در زمان طلاق تمامی دارایی منقول و غیرمنقول بین آن ها به صورت مساوی تقسیم شودزمانی که طلاق به دلیل سرپیچی و نافرمانی زن از شوهر نباشد، در این صورت مرد باید نصف اموالی را که در زمان زندگی مشترک باهم به دست آورده اند را به صورت بلاعوض به زن بدهد.

مجازات جعل سند چیست؟

جرم جعل از جرائم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی کند. علاوه بر این، مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟

باتوجه به این که در طلاق توافقی، زن و شوهر در امور مالی و غیرمالی مرتبط با ازدواج باهم به توافق رسیده اند و تمایل به جدایی با رضایت و توافق دارند، بدیهی است که دادگاه ها هم از رسیدگی طولانی و با وسواس خودداری می کنند و موضعی سهل گیرانه دارند. البته باتوجه به اجباری شدن مشاوره ی قبل  از طلاق در تهران حداقل زمان اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق برای زوجین چهل و پنج روز است و بعد از آن دادخواست طلاق توافقی، ثبت می شود.

آیا در دوران عقد می توان شکایت کیفری ترک انفاق مطرح نمود؟

زوجه باکره در دوران عقد در جواب دادخواست تمکین شوهر می تواند به حق حبس استناد نموده و تمکین را موکول به پرداخت کامل مهریه کند ولی این استناد به حق حبس باعث از بین رفتن نفقه ی زوجه نمی شود و زن می تواند دادخواست مطالبه ی نفقه به مرجع صالح قضایی بدهد و ضمنا شکایت ترک انفاق در دوران عقد به دلیل استناد به حق حبس به استناد ماده ی 53 قانون حمایت از خانواده هم میسر است.

شرایط حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی چیست؟

 مطابق قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی، دادگاه در تعیین حضانت باید به مصلحت فرزند نظر داشته  و یکی از والدین مورد تأیید و اعتماد را انتخاب نماید. اما درخصوص موضوع حضانت فرزند در طلاق توافقی، دادگاه دخالتی ندارد، زیرا زوجین به صورت توافقی می توانند راجع به حضانت کودکان خود تصمیم بگیرند.

تفاوت توقیف، ضبط و مصادره ی اموال چیست؟

توقیف اموال ،عملی حقوقی و موقت است، لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه ی دیون به خواهان، قابل برگشت به مالک اولیه ی اموال می باشد.ضبط اموال، عملی حقوقی و دائم است، لذا اموال مضبوط در یک پرونده ی مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می گردد و غیرقابل برگشت به مالک اموال اولیه می باشد.مصادره ی اموال به ضبط اموالی تلقی می شود که متن قانون تصریح شده باشند. از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل 49، که مبین استحصال ثروت های نامشروع توسط فرد یا افراد می باشد.

آیا پدرومادر می توانند قبل از فوت ارثیه ی فرزندان را تقسیم کنند؟

قبل از فوت والدین تقسیم ارث معنایی نداشته و در واقع والدین می توانند قسمتی یا هرمیزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هرکس دیگری در قالب عقود دیگر مانند هبه، صلح، هدیه، فروش و یا اشکال حقوقی دیگر واگذار نمایند.

آیا می توان چون همسر مالی ندارد، مهریه را از پدر همسر مطالبه کرد؟

خیر، مطالبه ی مهریه فقط از شوهر قابل مطالبه است، هرچند خانواده ی همسر متمکن و مال دار باشند، مگر این که پدر همسر از همان ابتدا پرداخت مهریه را تعهد کرده باشد.

قذف چیست؟ آیا اگر کسی فحش ناموسی بدهد، می توانیم از او شکایت کنیم؟

چنان چه در درگیری ها شخص نسبت زنا و یا فحش ناموسی به کسی بدهد، اگر نتواند در دادگاه ثابت کند، این مورد موجب حد قذف است که مجازاتش 80 ضربه شلاق خواهد بود.

نیم عشر دولتی چیست؟

نیم عشر دولتی عنوانی است که دولت در ازای اجرای حکم دریافت می کند و مبلغ آن یک بیستم کل مبلغ محکوم به است.

آیا فالگیری و رمالی جرم است؟

اگرچه مجازات رمالی و به اصطلاح سرکتاب بازکردن در قانون فعلی به تصریح مشخص نشده، اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این افراد می توان به عنوان کلاهبردار برخورد کرد. قضات معمولاً افراد متهم به رمال و فالگیری را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می  کنند.

آیا صاحب خانه می تواند بدون اجازه ی مستأجر وارد منزل مسکونی استیجاری شود؟

 موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستأجر شود و این عمل جرم است. البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی مشاهده کند و مستأجر مانع از رؤیت خریدار یا مالک شود، مالک می تواند به دادستان مراجعه و درخواست خود را طرح کند و در این حالت با دستور دادستان و حضور مأمورین انتظامی اجازه ی دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.

آیا می توان با استناد به فیلم یا صدای ضبط شده، از شخصی شکایت کرد؟

مطابق ماده ی 160 قانون مجازات اسلامی، ادله ی اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی. بنابراین فیلم یا صدای ضبط شده و سایر موارد از این دست نمی توانند به عنوان تنها دلیل شاکی کافی باشند و هرچند که می توان چنین مواردی را به عنوان اماره ای در کنار سایر اماره ها قرارداد که قاضی رسیدگی کننده به پرونده بتواند بر اساس آن به علم کافی در مورد قضیه دست یابد و رأی صادرکند.

ایا قرارداد فروش ملک که در برگه ی معمولی بین طرفین نوشته و امضا می شود، معتبر است؟

باید توجه داشت که قرارداد فروش یا مبایعه نامه ای که در دفتر املاک تنظیم می شود، تنها یک سند عادی بوده و از نظر قانونی ارزش بیش تری از سندی که در یک برگه ی معمولی بین طرفین نوشته و امضا می شود،  ندارد. از منظر قانونی اسناد عادی دارای ارزش و اعتبار است ولی از نظر ارزش اثباتی، هرگز جایگاه سند رسمی را نخواهد داشت.

پرداخت شارژ ساختمان برعهده ی مالک است یا مستأجر؟

این موضوع میان موجر و مستأجر کاملا توافقی است؛ یعنی آن ها هنگام عقد قرارداد اجاره درخصوص این که کدام یک باید شارژ ساختمان را بپردازند باید به توافق برسند. بنابراین اگر به موجب قرارداد، پرداخت هزینه های مشترک برعهده ی مالک باشد و مالک از پرداخت آن خودداری کند، مستأجر می تواند هزینه های مزبور را از اجاره ای که به موجر می پردازد کم کند. حال اگر این موضوع در زمان تنظیم قرارداد اجاره مورد غفلت قرار بگیرد و معلوم نشده باشد که هزینه ی شارژ را چه کسی باید بپردازد، باید گفت چون شارژ جزو هزینه هایی است که برای استفاده ی بهینه از محل سکونت پرداخت می شود و البته این مستأجر است که از آب، برق، تلفن و گاز استفاده می کند، طبیعتاً او نیز باید هزینه های آن را بپردازد. بنابراین بهتر است که مالک و مستأجر درهنگام توافق، حتماً به مشاور املاک یا  هرکسی که تنظیم قرارداد را برعهده دارد، یادآوری ککند که تکلیف پرداخت شارژ ساختمان را مشخص نماید

آیا روزه خواری در ملأ عام مجازات دارد؟

: قانون مجازات اسلامی در ماده 638 به این موضوع پرداخته و گفته است: «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. »

با دقت و ملاحظه در این ماده به جرم بودن روزه خواری در ملأ عام می توان دست یافت. چرا که براساس موازین دین اسلام روزه خواری عملی حرام است. همچنین باید گفت عمل روزه خواری رفتاری خلاف و ناپسند بوده و  حتی افرادی که عذرشرعی دارند باید حرمت روزه داران را حفظ کنند.

آیا مطالبه ی خسارت افت قیمت خودرو پس از تصادف ممکن است؟

 بسیاری گمان می کنند تنها حقی که پس از وقوع تصادف خودرو در صورت مقصر نبودن به وجود می آید، گرفتن خسارات صافکاری و تعمیرات خودرو است و این درحالی است که در زمان فروش ماشین یکی از اولین سوالاتی که می شود این است که آیا خودرو تصادفی است یا خیر و اگر تصادفی باشد، مقداری از ارزش آن می کاهد. لذا  امکان مطالبه ی خسارت افت قیمت خودرو پس از تصادف وجود دارد.

آیا دیه ی کودک با بزرگسال متفاوت است؟

دیه ی کودک و بزرگسال(بالغ و نابالغ) در همه ی حالات یکسان است و یک دیه ی کامل محسوب می شود. حتی دیه ی جنینی که روح در او دمیده شده است دیه ی کامل است.

ازدواج دختر بدون اجازه پدر چه شرایطی دارد؟

نکاح دختر باکره منوط به اخذ اذن پدر یا جدپدری دانسته شده است و در شرایطی که پدر نسبت به این امر مخالفت ورزد، دختر می تواند مردی را که تصمیم به ازدواج با او دارد به طور کامل به دادگاه معرفی نماید و از دادگاه تقاضا کند که اجازه ی ازدواج او را صادر نماید. دادگاه نیز باتوجه به مصلحت دختر و بررسی دلایل مخالف چنان چه ممانعت موجه نباشد و مرد دارای شرایط کافی برای ازدواج باشد، به دختر اجازه ی ازدواج می دهد و دختر می تواند با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج عقد نکاح را جاری ساخته و آن را ثبت نماید.

نفقه شامل چه چیزهایی می شود؟

مطابق ماده ی 1107 قانون مدنی نفقه شامل همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل، هزینه های درمانی و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته و یا به واسطه ی مریضی نیاز به آن داشته باشد. بنابراین از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین نفقه نیازهای زوجه و شأن او است.

آیا دختر مطلقه بعد از بازنشستگی پدرش از حقوق بازنشستگی پدر سهم می برد؟

صرفاً با فوت پدر، فرزند دختر در صورت نداشتن شغل و شوهر می تواند به عنوان بازمانده از مستمری پدرش استفاده نماید. اما در زمان حیات پدر بابت فرزند تحت تکفل فقط دفترچه درمانی تعلق گرفته و حق اولاد پرداخت می گردد ولی اصل مستمری به نام فرد بازنشسته می باشد و کسی از افراد تحت تکفل سهمی از آن ندارد.

آیا ازدواج مجدد مانع دریافت مهریه ی ازدواج اول است؟

برخلاف تصور عموم، ازدواج مجدد مطلقاً مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست و زن می تواند بعد از ازدواج دوم مهریه ی قبلی خود را مطالبه کند.

آیا بعد از گذشت چند سال امکان اعتراض به وصیت نامه وجود دارد؟

بله. به طور مثال اگر وصیت نامه بر اساس قانون تنظیم نشده باشد می توان نسبت به آن اعتراض کرد اما  نسبت به وصیت نامه ی رسمی نمی توان اعتراض کرد؛ مگر آن که نسبت به آن ادعای جعل شود.

چکی که بر اثر سوختن یا شستن مخدوش شده باشد را چگونه می توان وصول کرد؟

در صورت تأیید اصالت چک دستور پرداخت چک صادر می گردد. بنابراین در مرحله ی اول لازم است که مشتری درخواست تأیید اصالت چک را نزد بانک ارائه داده و سپس طی یک فرایند اداری اصالت چک تأیید یا رد می شود و درصورت تأیید اصالت دستور پرداخت آن صادر می گردد.

آیا در صورت باردار بودن و قادر نبودن به انجام کار، می توان از بیمه ی بیکاری استفاده نمود؟

ماهیت بیمه ی بیکاری شامل موارد از دست دادن غیر ارادی کار است. لذا در هنگام بارداری لازم است شخص درخواست استراحت مطلق پزشکی نماید تا بتواند غرامت این دوره را دریافت کند.

آیا مرد می تواند نام همسر سابق خود را از شناسنامه اش پاک کند؟

اگر درهنگام جدایی زوجه باکره باشد، نام طرفین از شناسنامه ی یکدیگر پاک می گردد. ولی در غیر این صورت (زوجه باکره نباشد) اگر خانم دوباره ازدواج کند، نام شوهر سابق از شناسنامه اش پاک می شود ولی نام زن سابق در شناسنامه ی شوهر باقی مانده و پاک نمی شود.

تفاوت های تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات چیست؟

تعلیق تعقیب به این معنا است که قبل از شروع به تعقیب، دادستان(نه بازپرس دادگاه) تعقیب متهم را تعلیق کند. (ماده ی 81 قانون آیین دادرسی کیفری)

تعویق صدور حکم به این معنا است که دادگاه تعقیب را شروع و مجرمیت متهم را احراز کرده باشد اما حکم را صادر نکرده و صدور آن را به تعویق بیاندازد.

تعلیق اجرای مجازات به این معنا است که دادگاه  تعقیب را آغاز کرده و پس از احراز مجرمیت حکم محکومیت را صادر کرده ولی اجرای مجازات را به تأخیر بیندازد.

اگر حکم توقیف اموال شخصی صادر شود ولی آن شخص هیچ اموال و دارایی نداشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟

وقتی کسی محکوم به پرداخت بدهی می شود، اگر مالی داشته باشد به نفع طلبکار توقیف می شود و اگر هم مالی نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار بدهد. شخص باید همراه با دادخواست اعسار شهادت دوشاهد و لیست اموال و دارایی خود را پیوست دادخواست کرده و در وقت رسیدگی، شهود باید در دادگاه حاضر شوند  و قسم بخورند که شخص را می شناسند و از وضعیت مالی او آگاه هستند. در صورتی که قاضی اعسار شخص را پذیرفت، بدهی به صورت اقساطی پرداخت می گردد. ولی اگر دادخواست اعسار رد شد و شخص هم مالی را برای پرداخت بدهی نداشت، تا زمانی که بدهی را پرداخت نماید باید در زندان بماند.

آیا امکان توقیف سهم الارث به خاطر بدهی وجود دارد؟

از آن جا که سهم الارث هر شخصی جزو اموالش می باشد؛ لذا طلبکار می تواند آن را در ازای طلب خود توقیف کند. البته طلبکار برای توقیف سهم الارث باید انحصار وراثت مرحوم در اختیار داشته باشد.