10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

طلاق از ناحیه زوجه

طلاق از ناحیه زوجه

طلاق از ناحیه زوجه  همانند طلاق از طرف مرد، در قانون مدنی پیش بینی شده است.

مطابق تبصره ماده 1133 قانون مدنی: « زن می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»

با توجه به تبصره مذکور باید گفت: راه های طلاق از طرف زن در قانون ایران بسیار محدود و استثنایی است.

موارد طلاق از ناحیه زوجه

1- درخواست طلاق از طرف زن به استناد غیبت زوج

مطابق ماده ی 1029 قانون مدنی: «هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده ی 1023 حاکم او را طلاق می دهد.»

دادگاه خانواده  باید تشریفاتی مانند:

 نشر آگهی در روزنامه ها را  انجام داده و پس از گذشتن مدتی ، حکم طلاق صادر نماید.

 • پس از طلاق و در فرض پیدا شدن مرد ، هیچ حقی برای او متصور نیست.
 • مگر اینکه پیدا شدن مردقبل از انقضای عده ( یعنی مدت زمانی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر نماید ) باشد که در این فرض  برای زوج ،حق رجوع باقی است.

در این نوع  از طلاق ،زوجه علت درخواست طلاق را مفقودالاثر بودن زوج قرار داده و به دلایلی مانند

 استماع شهادت شهود

، تحقیقات محلی

و درخواست نشر آگهی متمسک می گردد.

 

2- درخواست طلاق از طرف زن به جهت نپرداختن نفقه

نفقه یکی از حقوق مالی زن در عقد نکاح دائم است.

بنابراین تکلیف شوهر به دادن نفقه  می بایست دارای ضمانت اجرای حقوقی باشد.

مطابق ماده ی 1129 قانون مدنی: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

3- درخواست طلاق از طرف زن به علت عسر و حرج

مطابق ماده ی 1130 قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

 • عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از:
 • به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.  3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4-  ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد

5- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

مطابق ماده ی مذکور، قانون بنابراین قانون حق طلاق را در صورت عسر و حرج ، مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زوجه اعطاء نموده است که می تواند برحسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه نماید.

4- شرط وکالت در طلاق:شرط وکالت در طلاق، به این معنا است که مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن هم اعطا کند تا او بتواند راساً خود را طلاق دهد.

 5- شروط دوازده گانه ضمن عقد برای طلاق از ناحیه زوجه

شروط دوازده گانه ضمن عقد که در صورت تحقق یکی از آن‌ها، زن می‌تواند درخواست طلاق نماید، عبارتند از:

 1. اگر مرد به مدت شش ماهنفقه زن را پرداخت نکند.
 2. اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.(ضرب و شتم،توهین و…)
 3. اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.
 4. اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.
 5. مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
 6. محکوم شدن مرد به مجازات 5 سال حبس و یا بیشتر.
 7. اعتیاد بهمواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
 8. غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
 9. محکومیت مرد به هر جرم و مجازات‌های تعزیری و حدی.
 10. بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
 11. مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
 12. ازدواج مجددمرد بدون اجازه همسر خود.

 

طلاق از ناحیه زوجه

 

مراحل و مدارک لازم در طلاق از ناحیه زوجه

درصورتی که زوجه قصد طلاق داشته باشد باید ،به دفتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه و دادخواست طلاق از ناحیه  زوجه را ثبت نماید.

 بر اساس ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، زوجه می تواند هم به دادگاه خانواده محل اقامت خود و هم به دادگاه  خانواده محل اقامت زوج مراجعه نماید.

 • در مرحله اول پس از ثبت دادخواستطلاق از طرف زن،
 • شعبه دادگاهزوجین را به داوری ارجاع می‌نماید،.
 • وظیفه داوران سعی در صلح و سازش است
 • چنانچه داوران موفق به ایجاد صلح و سازش نگردند،
 • گزارش داوری خود را به دادگاه ارسال می‌کنند.
 • در نهایت دادگاه با توجه به مدارک و ادله زوجه وگزارش داوران، اقدام به صدور رأی می‌نماید.
 • رأی دادگاه بدوی در مهلت ۲۰ روز  از ابلاغ قابل  تجدید نظر خواهی است.

در صورت تجدید نظر خواهی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می‌گردد که ممکن است رأی دادگاه بدوی نقض یا تأیید گردد.

مرحله بعدی مرحله فرجام خواهی است که در صورت اعتراض هر یک از طرفین پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

در این مرحله چنانچه رأی تأیید شود رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و اگر نقض شود پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر اعاده می‌گردد.

مدارک لازم برای  تقاضای طلاق از ناحیه زوجه عبارتند از:

 اصل سند ازدواج

 شناسنامه زن

و کارت ملی و در صورت فقدان  اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت نمود.

نویسنده: فاطمه بیات (وکیل پایه یک دادگستری)

طلاق از طرف زن# عسر و حرج# غیبت زوج# ندادن نفقه#طلاق# وکالت در طلاق # مدارک لازم برای  تقاضای طلاق از ناحیه زوجه

طلاق از ناحیه زوجه

بدون ديگاه

ارسال نظر