10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

سهم الارث زوجه متوفی

سهم الارث زوجه متوفی

سهم الارث زوجه متوفی یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.

 • بنابراین اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد،
 • زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌‌برد.
 • و در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.

مقررات مربوط به سهم الارث زوجه

براساس ماده 861 قانون مدنی، زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد به شرط این که در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد.

 اما ماده 880 قانون مدنی می‌گوید: «اگر زن که وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد.»

پیشتر، زوجه به استناد ماده 946 قانون مدنی فقط از اموال منقول ارث می‌برد و در اموال غیرمنقول (ساختمان و زمین) سهمی به او نمی‌رسید.

 • اما پس از 70 سال مجلس هشتم ماده قانونی را تصویب کرد.
 • که براساس آن زن در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول،
 • و یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و اعیان – ساختمان و زمین – ارث خواهد برد.
 • در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از اموال منقول خواهد بود.
 • همچنین از فروش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و اعیان (ساختمان و زمین )به میزان یک چهارم سهم خواهد برد.

 

تعدد زوجات و سهم الارث ان ها

مطابق ماده 942 قانون مدنی « در صورت تعدد زوجات ربع (یک چهارم )یا ثمن( یک هشتم )ترکه که تعلق به زوجه داررد بین همه ی آن ها بالسویه تقسیم می شود.»

بنابراین اگر مردی دارای دو یا چهار زن عقد دائم است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند ، یک هشتم از اموالش بین زنان  وی به طور مساوی تقسیم خواهد شد.

 • البته به این نکته مهم نیز باید توجه داشت، دو زن که یکی از آنها فرزندی ندارد اما زن دوم  فرزند دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفی نداشته است،  به علت وجود فرزندان همسر دوم نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.»

ماده 843 قانون مدنی به وصیت‌کننده اجازه داده که فقط تا ثلث  (یک سوم) اموالش را وصیت کند. اگر وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند. یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد وصیتنامه صحیح است.

در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.

    ارث بردن زوجه مطلقه  از شوهر متوفی

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد و مرد در مدت عده حق رجوع دارد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد

ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، یا طلاق خلع و مبارات یا همان سه طلاقه باشد، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی برد.

ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است. مطابق ماده ی 943 قانون مدنی:

« اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هریک از آن ها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد، لیکن اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند.»

 البته در ماده ۹۴۴ همین قانون آمده که اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

ازدواج موقت و ارث زوجه متوفی

شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسر خود وجود زوجیت دائمی بین آنها است.

مطابق ماده ی 940 قانون مدنی: « زوجین که زوجیت ان ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند.»

 از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید:

 • که در نکاح موقت هیچ ارثی برای زن راه ندارد
 • حتی مثل مورد نفقه که زن می توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر شرط توارث شود شرط باطل است.

نویسنده: فاطمه بیات (وکیل پایه یک دادگستری)

سهم الارث زوجه#ارث#ارث زن

سهم الارث زوجه متوفی

بدون ديگاه

ارسال نظر